Sundheds- og Ældreministeriet har lanceret app-en smittestop, der kan hjælpe med at stoppe udbredelsen af COVID-19.

Med appen kan du nemt give besked til andre brugere af appen, som du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv med ny coronavirus. Til forskel fra anden smitteopsporing kan du i appen give besked til personer, som du ikke kender, og som du derfor ikke på anden vis kan advare om, at de muligvis har været udsat for smitterisiko, så de kan blive testet. Hvis man i appen får besked om at have været tæt på en person, der er testet positiv, skal man følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til nære kontakter og bl.a. blive hjemme og blive testet hurtigst muligt.

 

Læs mere om smittestop app’en på smittestop.dk

 

Hent Smittestop til Apple iOS

Hent Smittestop til Google Android