Den nuværende kontrakt om vintertjeneste udløber med udgangen af oktober.

Kommunen har derfor sendt opgaven med at rydde sne, salte, gruse osv. i udbud, så der sikres, at vejene kan befærdes i lå¨bet af vinteren.

Alle, der har en sneskovl, er i princippet velkommen til at byde, men selvom opgaven er opdelt i fem selvstændige entrepriser, er det nok næppe tilstrækkeligt med én skovl.
Udbuddets officielle navn er da også: Snerydning og glatførebekæmpelse med traktorer/lastbiler på kørebaner, cyklestier m.v.
Snerydning/-flytning med specialmaskiner.

Vinterberedskabsperioden er fastsat til 15. oktober til 15. april.

Det er Teknik- og Havneudvalget, der har ansvaret for vintertjenesten.
Udvalget behandlede derfor på sit seneste møde udbudsmaterialet. Teknisk afdeling har udarbejdet et forslag, hvor alle Læsøs veje er klassificerede i tre grupper, hvor Hovedvejen mellem Vesterø og Østerby f.eks. tilhører gruppe 1 og er den første vej, der skal ryddes og sikres, mens f.eks. Pærevej (en sidevej til Linjevejen) pænt må vente eller måske slet ikke bliver ryddet.

Onsdag den 12. oktober kl. 16.00 afholdes der informationsmøde på kommunekontoret for interesserede.

Udbudsmaterialet findes ved at følge nedenstående link:

Kommunale udbud