Sommerens landskabskunst tages ned

På fem forskellige naturskønne steder påLlæsø har man gennem sommeren kunnet opleve fem forskellige kunstværker.

Nu er udstillingsperioden afsluttet, og landskabsværkerne tages ned.

I Bovet har man kunne se tre vindpiber af Ursula Nistrup.
Umiddelbart har værket måske bare lignet tre  bundgarnspæle, men de tre "pæle" har sommeren igennem ledt efter den forsvundne Læsø-tone.
Værket hedder Probes of the forgotten Tone. Myten omkring den halve Læsø-.tone, som var at finde i folkemusikken på øen har været genstand for pibernes søgen. Det har aldrig været muligt at finde nogle konkrete retningslinjer for tonens frevensindhold eller grundtone, og Ulla Nistup er derfor søgt til naturen, til tidevandet og vinden for gennem landskabet at tone sig ind på den igen. Naturligvis foreligger der nu lydoptagelser af pibernes toner.

Værket, der er femstillet af egetræ og galvaniseret stål, er nu taget ned, og piberne er ført til København, hvor der venter dem en lakering, inden de igen skal udstilles og opfange landskabstoner.

Der har i alt været fem landskabsværket udstillet gennem sommeren: et værk ved Holtemmen, et værk syd for Hals Kirke, et værk ved Banstensvejen og endelig et værk ved Højsande - foruden altså vindpiberne i Bovet.