Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. februar 2018 forslag til ny lokalplan 0.3 – Sommerhusområder på Læsø.

Planforslagene er nu sendt i otte ugers offentlig høring frem til den 13. juni.2018

En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastlægger bindende regler for anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold, placering og udformning af bebyggelse, hvilke materialer der skal anvendes, osv. 
Sommerhusområderne på Læsø har været omfattet af en række forskellige lokalplaner, byplanvedtægter og en stor mængde deklarationer, der giver vidt forskellige regler og rettigheder for sommerhusejerne på Læsø. Med en samlet lokalplan for Læsøs sommerhusområder kan kommunen sikre, at reglerne for byggeri af sommerhuse på Læsø bliver lettere at anvende, både for private borgere og administrationen. 

En ydeligere hensigt md forslagene er at tilfredsstille ønsker om, at sommehuse på Læsø må være størrre, at en sommerhusgrunds bebyggelsesprocent må øges, og at antallet af bygninger på grunden fastsættes entydigt (hvad er et udhus, hvad er en tilbygning, hvad er et anneks osv.)

Lokalplanforslaget er nu sendt i høring frem til den 13. juni 2018, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal behandle hørngssvarene og endeligt vedtage en ny lokalplan.

Du kan læse forslaget på høringsportalen

Høringsportal