Læsø Kommune vil hermed give en kort beskrivelse af status for kommunens beredskab i forbindelse med coronasituationen.

Læsø Kommune har to forskellige beredskabsplaner: sundhedsberedskabsplanen og beredskabsplanen for fortsat drift.

Begge planer er naturligvis aktuelle i den nuværende situation.
I forhold til begge planer er der oprettet kriseledelser, der arbejder tæt sammen.

Det er kriseledelserne, der afgør, hvilke tiltag og foranstaltninger, der iværksættes.

Lige nu er situationen, at der ikke er registreret coranasmittede på Læsø.

Ved mistanke om, at man er smittet, skal man følge de helt officielle retningslinjer, der siger, at man skal blive hjemme, hvis man ikke føler sig syg.

Hvis eller når der kommer et tilfælde, hvor der er mistanke om, at en borger er smittet, føler sig syg og skal behandles, så er det naturligvis sundhedsvæsenet, der skal løse opgaven.

Hvis det bliver nødvendigt med transport til sygehuset, har Læsø naturligvis adgang til helikoptertransport:
Vi betjenes af to forskellige helikoptere, hvoraf den ene – den store – kan transportere coronapatienter. Her er de nødvendige værnemidler – bl.a. en såkaldt kuvøse - til rådighed.

I den anden (den lille gule) er værnemidlerne ikke til stede, og den bruges derfor som normalt i andre tilfælde af sygetransport.

Der kan ifølge Regionsklinikken nu tages corona-test på Læsø, men analysearbejdet skal foregå i laboratoriet i Ålborg. Det er naturligvis lægen, der afgør om der er grundlag for at undersøge en patient med en test.