TV2 Nord foræller således i orientering 15. dec 2016 kl. 23:02. 

En fejl i el-nettet på Læsø torsdag aften, betyder at strømmen kan komme og gå i flere timer mens øens el-forsyning i samarbejde med Nord Energi Net, der er øens netleverandør, finder frem til fejlen.

En borger fra Vesterø skriver til TV2 Nord, at strømmen var væk i omkring 25 minutter fra 21.42, og klokken 22.35 talte vi med Nord Energi Net. Da var fejlen endnu ikke lokaliseret.

Jens Ole Nissen er afdelingsingeniør ved Nord Energi Net, og der er ifølge ham formentlig tale om en fejl i Læsøs el-net og ikke på hovedkablet mellem fastlandet og Kattegat-øen.

- Man kan sammenligne det med et lille hul på en vandslange. Vi kan på vores station i Lyngsaa se, at der er hul og det kan vi løse uden større problemer indenfor 2-3 timer. Hvis ikke vi finder fejlen inden da, kan den udvikle sig til en større fejl, fortæller han.

Fejlfindingen sker rent praktisk ved at el-forsyningens folk på Læsø kører rundt på øen og kobler forskellige sektion af el-nettet ud - altså afbryder strømmen - for at finde fejlen. Nogenlunde samme metode man ville bruge i sit eget hjem, hvis HPFI-relæet bliver ved med at slå fra.

Fejlen er  indkredsen og skyldes  på to højspændingsfejl - en på hver side af Østerby. Strømforsyningen i dele af Østerby er stadig ikke vendt tilbage. Forsyningen forventer i følge meddelelsepå sin sms-service til kunderne, at fejlen forventes udbedret fredag den 16. kl. 18.00