Sundhed-, frivillighed- og ældrerdagen den 1. oktober

Mere end 200 deltog i Sundheds-, frivilligheds- og ældredagen

Læsø Kommune og en masse frivillige inviterede søndag den 1. oktober til en kæmpefest i Læsø Hallen. 

Programmet bød bl.a. på foredrag, frokost, aktive stande med forslag til sund levevis, musik og underholdning, politisk debat og uddeling af kommunens kulturpris 

Særlig interesse var der naturligvis om ældreminister Thyra Franks deltagelse og meget personlige tale, der kredsede om vigtigheden af et personligt engangement hois de ansatte, der arbejder med de ældre medborgere,
Det var et populært og festligt indslag, da Thyra Frank forlod mødet siddende i Menighedsplejens rickshaw med Jørgen Toftlund trampende i pedalerne.

Ligeledes var der stor interesse for Inger Pedersen fortælling om sin fantastiske rejse til Folkemødet på Bornholm på programmet, og Ingen kunne fotælle at næste rejsemål enten bliver Kulturmødet på Mors eller Rom.

Læsø Kommune vil gerne sige tak til alle, der mødte frem og naturligvis en særlig tak til de foreninger, virksomheder, institiutuiner og  enkeltpersoner, der med frivilligt arbejde sikrede en rigtige god og oplysende dag.