I løbet af marts måned udkom pjecen ”Hvordan har du det 2017” Sundhedsprofilen for Læsø Kommune.

I februar 2017 blev 37.600 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i Region Nordjylland tilbudt at besvare spørgeskemaet: ”Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Nordjylland 2017”.

De kommunespecifikke rapporter foreligger nu, og man kan finde rapporten for Læsø ved at følge dette link:

Sundhedsprofil 2017 for Læsø Kommune

Rapporten er ikke specielt opmuntrende.  Læsø Kommune kommer på stort set alle områder ud som Region Nordjyllands mest ”usunde kommune”:

Det er på Læsø, der ryges mest, drikkes mest, man er fedest, opleves den dårligste mentale sundhed, man sover dårligst (men i øvrigt også bedst) og er mindst kulturelt aktiv.
Til gengæld er det også på Læsø, hvor de færreste føler sig ensomme – selvom antallet af ensomme siden den seneste undersøgelse i 2014 er steget

Borgmester Karsten Nielsen skriver bl.a. i sit forord:
”Hver enkelt besvarelse har stor betydning for undersøgelsens værdi og jeg vil gerne takke hver og én for deres medvirken. De mange områder medvirker til at give et bred indblik i hvordan læsøboerne har det, både i et fysisk, mentalt og socialt perspektiv. Netop det faktum at det er borgernes egen opfattelse af sundhed, trivsel og helbred er en styrke ved sundhedsprofilen. For selvom man er rask, er det ikke sikkert man trives, omvendt er tilstedeværelsen af sygdom ikke ensbetydende med at man ikke trives.”