Tanghuslokalplaner i høring

En af betingelserne for at tanghusprojektet, hvor samtlige tilbageværende tangtage på Læsø søges bevaret, er naturligvis, at det sikres, at de enkelte hus efterfølgende bliver bevaret som tanghus og ikke lige pludselig bliver ombygget til et moderne parcelhus med glasseret tegltag eller flotte røde B-5-plader.

For at sikre dette skal der som en del af projektet udarbejdes en såkaldt bevarende lokalplan for de enkelt ejendomme.
Det er besluttet at udarbejde disse lokalplaner i takt med at de enkelte huse bliver tilbudt renovering, og der er derfor nu sendt to lokalplanforslag i offentlig høring i 8 uger.

Det er altså et lokalplanforslag for hvert af de huse, der er udpeget til at deltage i allerførste rstaureringsrunde.

I vikeligheden er der jo tre huse, der er udpeget, men det ene af husene er i forvejen fredet, og i de tilfælde husene har denne status er der ikke behov for yderligere sikring gennem en lokalplan.,

Det er natrligvis ikke forventningen, at der kommer mange indsigelser mod de to lokalplanforslag, som kan læses på nedenstående link.

Lokalplanforslag vedr tanghusene