Teknisk Chef fratræder

Pressemeddelelse fra Læsø Kommune

Teknisk Chef fratræder

I gensidig forståelse er der indgået en aftale mellem Lillian Kristensen og Læsø kommune om, at hun fratræder som teknisk chef.

Det er aftalt, at Lillian Kristensen i en periode varetager funktioner som direktør for Læsø Tangtage.
Øvrige opgaver varetages indtil videre af kommunaldirektør Jørgen Vestby Christiansen.

Beslutningen om fratrædelse kommer efter et par år med en del udskiftninger i ledelsen i Læsø kommune, hvor Lillian Kristensen både har været konstitueret som kommunaldirektør og forsyningsdirektør samtidig med stillingen som teknisk chef. Varetagelsen af disse opgaver har været krævende for alle parter. 
Borgmester Tobias Birch Johansen udtrykker på kommunalbestyrelsens vegne stor tak til Lillian Kristensen for utrættelig indsats for Læsø kommune, både i daglig drift og med udvikling. 

 På vegne af Læsø Kommunalbestyrelse

Tobias Birch Johansen