Læsø Kommune fik i svar fra Social- og Indenrigsministeriet lov til at hæve kommuneskatten i 2017.

Svaret fra ministeriet var således:

Læsø Kommune har den 1. september 2016 søgt om andel af den aftalte ramme for kommunale skatteforhøjelser for 2017. Kommunen har søgt om tilladelse til en skatteforhøjelse på 2,7 mio. kr.

Social- og Indenrigsministeriet kan meddele, at kommunen inden for den afsatte ramme tildeles en tilladelse til skatteforhøjelse på 1,8 mio. kr. Det bemærkes, at tilladelsen til en skatteforhøjelse omfatter nettovirkningen for kommunen, dvs. korrigeret for en eventuel virkning af kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft.

Den godkendte stigning blev altså på 1,8  mio kr.netto.  Det svarer til ca 0,66 procent .