Der er givet landzonetilladelse til etablering af sø på to ejendomme. Tilladelserne er i fire ugers høring i perioden 10/11 2016 - 8/12 2016.

Tilladelserne kan ses her.