Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde i maj de indkomne ansøgninger om støtte efter Servicelovens § 18 til foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde.

Normalt er der to ansøgningsrunder hvert år. Første runde har frist den 1. maj og anden runde har frist den 1. novembner.

Men i 2019 disponerede udvalget hele beløbet på kr. 56.000 ved uddelingen i første runde, så der er ingen mulighed for at søge midler den 1. november. 

Udvalget besluttede efter ansøgningerne og udtalelse fra Ældrerådet at fordele midlerne således:

  • Plejehjemmets Venner: 10.000 kr
  • Centerrådet: 8. 000 kr.
  • Seniorklubben: 10.000 kr.
  • Børn Vilkår: 2.500 kr.
  • Kræftens Bekæmpelse: 2.500 kr.
  • Menighedsplejen: 6.000 kr.
  • SIND: 1.000 kr.

Endeligt blev det besluttet, at de resterende kr. 16.000 reserveres til gennemførelse af Frivilligshedsarrangementet den 5. oktober.