Denne uge byder på ikke mindre end to ministerbesøg på Læsø, landets mindste kommune.
Mandag gæster energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) øen, skarpt efterfulgt af minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby (V), der ankommer tirsdag.
Jeg er utrolig glad for den store interesse ministrene udviser for vores udfordringer som landets mindste kommune, udtaler borgmester Tobias Birch Johansen (V).

Der er fra administrationens side lavet et tæt pakket program for besøgene, med det formål at give ministrene et godt indblik i de udfordringer der er på Læsø. Mandagens besøg starter på Læsø Kommunekontor, hvor ministeren vil blive orienteret om den nye el-reserveforsyning. For læsøboerne er det trygt at vide, at der er en el-reserveforsyning der virker, i tilfælde af uregelmæssigheder ved den normale elforsyning.
Udover el-reserveforsyningen vil ministeren blive orienteret om et andet vigtigt og længeventet projekt, nemlig bredbåndsløsning til Læsø. Her vil udviklingskonsulent Niels Odgaard og IT-chef Per Bragt orientere om det igangværende udbud samt overvejelserne der ligger bag.

Under besøget vil der naturligvis også komme fokus på Læsø kommunes energistrategi. Endvidere vil Læsø kommunes tekniske chef, Lillian Kristensen orientere om de helt særlige klimaudfordringer Læsø oplever, hvor store og enestående naturområder som f.eks. Rønnerne, er truet af at forsvinde i havet.
Desuden vil nye muligheder for energi- og miljørigtige løsninger f.eks. i forhold til færgen blive drøftet.

Tirsdagens program handler primært om børn, unge og undervisning. Ministeren bliver præsenteret for det spændende projekt ”flere lærlinge til Læsø”, hvor formand for Læsø Turist- og Erhvervsforening, Karsten Christensen, sammen med samarbejdspartnere fra Tech College Aalborg og EUC Nord giver en status på tanker og ideer ved projektet.
Endvidere er der planlagt besøg i Læsø Børnehus samt på Læsø Skole/SFO. Formand for social- og kulturudvalget, Lone Broe Christiansen (V), vil gerne sætte fokus på de udfordringer, der for Læsø som kommune i mængde adskiller sig fra de store kommuner men som i bredde ikke er spor anderledes end i de større kommuner.
-Vi vil rigtig gerne have samme tilbud til børn og unge, som dem de ellers finder på fastlandet, men vi kan ikke skabe samme tilstrækkelige mængde deltagere til de enkelte aktiviteter. Derfor må vi i såvel Børnehuset, på skolen og i ungdomsskolen lave alternativer, som stort set altid bliver tunge på omkostningssiden fordi der ikke er en normtildeling til få elever, udtaler formanden for social- og kulturudvalget, Lone Broe Christiansen (V).