Sommeren, og dermed den tid hvor traditionen byder, at der er tid til en tur rundt i sommerlandet, står for døren.

Foto: Jens Honore

 

På Læsø betyder det i denne sommer, at hele fire ministre har givet tilsagn om at besøge øen. Det første besøg løber af stablen i dagene 11. til 13. juli, hvor Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) vil gæste Læsø.

En af de vigtigste målsætninger for transport- og bygningsministeren er at føre en transportpolitik, der giver plads til udvikling og vækst i alle dele af landet, hvor transportbehovene er forskellige.

-Vi politikere skal lytte til behovene og sørge for de optimale rammevilkår, så alle transportformer leder til vækst og udvikling – både på land, til vands og i luften. Og vi skal gøre det på en måde, så landet hænger godt sammen, og så vi ikke oplever en situation, hvor enkelte landsdele bliver hægtet af udviklingen. En sammenhængende transportpolitik sikrer et sammenhængende Danmark, erklærer Hans Christian Schmidt.

I forbindelse med besøget indbyder ministeren til borgermøde på Fisketorvet i Vesterø, hvor ministeren sammen med borgmester Tobias Birch Johansen drøfte forskellige temaer der hører under ministerens ressortområde.

Borgermødet finder sted på tirsdag, 12. juli kl. 17:00 – 18:30, på Fisketorvet i Vesterø Havn.

-Jeg er utrolig glad for den store interesse for Læsø, som ministeren har givet udtryk for og jeg glæder mig til en god dialog, når han kommer, siger borgmesteren.

Ud over borgermødet, er der blandt andet planlagt et besøg på Læsø Flyveplads, hvor ministeren vil blive forelagt det spændende projekt, der er under udarbejdelse i forhold til en mulig udvidelse af flyvepladsen.

-Udvidelsen vil i givet fald betyde at banen, som vi gerne vil udstyre med faciliteter til instrument-anflyvning, kan benyttes det meste af året, hvilket igen skal ses i sammenhæng med ønsket om at styrke og øge turismen i en større del af året, siger Tobias Birch Johansen.

I forbindelse med besøget bliver der også tid til et møde med den lokale Venstre Vælgerforening.

Ud over transportministeren, der kommer på besøg i næste uge, er der planlagt besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby (V) samt Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Foto: Jens Honore