Onsdag den 14. september kl. 12.01 kendes svaret på, hvem der skal etableree hurtigere internet på Læsø.

Den officielle tekst vedrørende indholdet af udbuddet fremgår sådan:

"Læsø Kommune er den 28. juni 2016 gået i EU-udbud på en netværksydelse til kommunens datakommunikation (WAN). Løsningen omfatter et netværk, der skal forbinde kommunens decentrale lokationer (administration, skoler, plejecentre, dagtilbud m. fl.) med kommunens centrale driftscenter. Løsningen skal leveres med båndbredder fra 100/100 Mbit/s til 1/1 Gbit/s, med mulighed for opgradering op til 10/10 Gbit/s.

Erhvervsudvikling: Samtidig efterspørger Læsø Kommune udbygning af NGA-infrastruktur til erhvervsfremme og regional udvikling i de dele af kommunen, hvor erhvervsliv og borgere i dag ikke har tilbud om højhastighedsforbindelser. Det gøres i overensstemmelse med Lov om Erhvervsfremme og regional udvikling. Læsø Kommune ønsker herved, at erhvervsliv og borgere i disse områder hurtigst muligt får tilbudt højhastighedsforbindelser på 100/30 Mbit/s, med mulighed for opgradering på kommercielle vilkår." 

Læsø Kommune har opnået en låneramme på 15,3 mio til projektet.

.