Onsdag den 14. september kl. 12.01 var det en kendsgerning, at der var indkommet bud på opgaven vedrørende hurtigere internet på Læsø.

Der går dog endnu nogen tid, inden udbudsresultat bliver offentliggjort og dermed kendt.

Læsø Mommune kan kun fortælle, at der indkom bud på projektet indenfor tidsfristen og i  de kommende uger vurderer administrationens projektmedarbejdere indkomne tilbud i samarbejde med rådgivere fra Netplan
Målet er at udpege det objektivt bedste tilbud i henhold til udbudsbetingelserne.
Når der ved tildelingsprocessen er udpeget et vindende tilbud, som lever op til udbudskriterierne, fremsendes det tilo politisk behandling.

Du kan følge udbuddet på dette link:

Hurtigere internet på Læsø

 

.