I over en måned har det været forbudt at besøge landets plejehjem og bosteder, medmindre der var særligt tungtvejende grunde. Men på Læsø har det hele tiden været muligt at foretage udendørs besøg.

Nu lukker vi lidt mere op, så også havemøder bliver en mulighed, siger chef for Ældre og Sundhed Helle Carlsson Kunckel Christensen.

Møderne skal finde sted under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, og sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal overholdes. Det kan godt lade sig gøre såfremt de pårørende ikke skal ind gennem plejehjemmet men kan tilgå beboerens terrasse eller haven direkte. 

Uanset om man som pårørende kommer til terrassen eller vil mødes i haven, er det vigtigt at kontakte personalet og få lavet en aftale. Det er vigtigt at besøget bliver tilpasset i forhold til hvad den enkelte beboer kan klare. Skal beboeren følges til/fra haven, er det også personalet, der gør det.

Rammer om besøgene er defineret som følger:

  • Mødet skal foregå udendørs
  • Der skal holdes to meters afstand mellem de besøgende
  • Man skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg. Pårørende skal selv medbringe sprit
  • Mødet må vare op til en halv time. Der kan højest deltage to pårørende ad gangen
  • Tid og sted skal aftales med plejepersonalet inden mødet. Ring til 9849 1422

Jeg håber virkelig at vi lykkes med dette, siger Helle Carlsson Kunckel Christensen. For alternativet er at vi lukker yderligere ned og det kan ingen være tjent med.