Teknik- og Havneudvalget har taget initiativ til at drøfte en ændring i lokalplanen for sommerhuse, så det fremover bliver muligt at bygge sommerhuse på mere end 150 m2.

Den samme arealudvidelse vil i givet fald give mulighed for at lave tilbygninger til eksisterende sommerhuse.

Flere henvendelser til kommunen tyder på, at en del turister på Læsø efterspørger mulighed for at leje store sommerhuse.

Den nuværende lokalplan giver kun mulighed for at bygge sommerhuse på max. 150 m2 og samtidig kun en bebyggelsesprocent på 10.

Der er endnu ikke sat nye størrelser ind i forslaget, men der regnes lige nu på, hvor mange sommerhuse og sommerhusgrunde, der vil få nye muligheder, hvis der godkendes en forøgelse til f.eks. 250 m2 og en bebyggelsesprocent på 15.

En afledt effekt af at tillade større bebyggelsesarealer vil både være muligheder for øget turisme, men også for udvidelsesprojekter og ny byggerier, som vil være anledning til øget beskæftigelse i byggebranchen. Dette vil være sundt for Læsøs økonomi og øvrige udviklingsmuligheder f.eks. i øget bosætning når der er flere helårsarbejdspladser.
Samtidig er det dog meget væsentligt for udvalget at fastholde, at husene ikke bliver for dominerende i landskabet som kan miste sin naturkarakter, hvor denne findes i dag.