Udvalget for Læsøs Natur og Landskab

Kommunalbestyrelsen nedsatte på sit møde i februar efter forslag fra Venstre et nyt politisk udvalget.
Udvalget er et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg, og udvalgets navn er Udvalg for Læsøs Natur og Landskab.

Et  §17stk4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Udvalg for Læsø natur og Landskab skal i første omgang rådgive Teknik,- Havne- og Kulturudvalget, der har naturforvaltningen som et af sine forvaltningsområder.

Et § 17, stk. 4 udvalg kan have både kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmer uden for kommunalbestyrelsen som medlemmer.

Det nye udvalg mødes første gang onsdag den 4. april, og det har fået følgende medlemmer:

Jens Morten Hansen, Kommunalbestyrelsen
Lars Vilsen, Kommunalbestyrelsen
Jsper Blom Hansen, Skov- og Naturstyrelsen
Flemming Strøm., Læsø Landbrug
Rasmus Buun Pedersen, Jagtforeningen Kærene
Henning Johansen, Lodsejerforeningen
Klaus Munk, Læsø Strandjægere.

På det første møde skal udvalget drøfte et foreslået kommisorium for udvalgets arbejde, og der skal naturligvis vælges formandsskab
Udvalget har to år til sit arbejde.