Kommunalbestyrelsen nedsatte på sit møde i 24. september et § 17 stk. 4 udvalg, der har til opgave at sikre Øen Læsø en plads på Slots- og Kultustyrelsens såkaldte Tentativliste.
Det er en liste over særlig værdifuld natur og kultur i Danmark, som Styrelsen vil medvirke til får en plads på Unescos verdensarvsliste.

Udgangspunktet var en ansøgning, som Poul Christensen tidligere har udarbejdet på vegne af kommunen og Læsø Fonden og som fik et positivt svar tilbage, der anbefaler, at ansøgningen kvalificeres på forskellige områder. Der er altså derfor grund til at tro, at Læsø har potentiale til den flotte status.

Tentativlisteudvalget, som udvalget meget opfindsomt kalder sig selv, har nu afholdt sit første møde og konstitueret sig med Jess Jessen Klixbüll som formand og Jens Morten Hansen som næstformand.

Endvidere har udvalget besluttet, at man vil prøve at orientere sig lidt i, hvilket arbejde, der er udført andre steder i Danmark, når en lokalitet eller en historisk bygning har søgt eller er blevet optaget på listen.  I første omgang søger udvalget en dialog med folkene bag projektet på Stevns Klint.

 

 

Udvalgets øvrige medlemmer er Borgmester Karsten Nielsen, J, Jess Jessen , Poul Christensen (Læsø Salt), Kirsten Larsen (Læsø Museumsforening), Henning Johansen (Læsøs landbrug), Lillian Kristensen (Læsø Tangtage), Gregers Jacobsen (Læsøs fiskeri), Gitte Melchjorsen (Læsø Turist- og Erhvervsforening) og Leif Ladefoged (Læsø Kommunes administration)