Helle Carlsson Kunckel Christensen er startet som Leder af Ældre og Omsorg.

Stillingen blev ledig, da Lene Damm opsagde sin stilling tidligere på året.

Ældre og Omsorg dækker primært over Plejehjemmets drift og de forskellige opgaver som tidligere hed hjemmehjælp.
Det er opgaver, som Helle Christensen har et indgående kendskab til fra tidligere job.

Helle glæder sig til arbejdet og fortæller om sig: 

" Jeg kommer fra Dronninglund, hvor jeg har boet lidt udenfor byen i snart 40 år. Jeg trives med naturen, nyder at der er god plads og at jeg kan mærke den friske luft. Derfor passer Læsø også godt til mig.

Jeg mødte første gang Læsø i 1998. En cykeltur øen rundt gjorde den helt store forskel. Jeg blev med det samme ramt af den der ”følelse”. Siden er det blevet til rigtigt mange besøg på øen og nu glæder jeg mig over, at jeg nu også får lejlighed til at få min hverdag her.

Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg har mere end 20 års erfaring fra ledelsesposter i såvel offentlige som private virksomheder og sideløbende hermed, har jeg i mange år har drevet egen virksomhed. Der ud over har jeg arbejdet som rådgiver og coach. 

Fagligt har jeg en sundhedsmæssig baggrund og en MBA i International Management. Her foruden er jeg uddannet coach, konfliktmægler og proceskonsulent. Endelig er jeg autoriseret i forskellige profilværktøjer, til brug på medarbejder-, team- og ledelsesniveau. 

Blandt de mange ledelsesopgaver, har synlig ledelse af personalet min højeste prioritet. Det er vigtigt, at vi har alle det godt på arbejdet. Jobtilfredshed styrker motivationen og giver os energien til at yde vort bedste.

Som person er jeg glad af natur, samarbejdsorienteret og altid åben for at lære nyt. Jeg er direkte i min måde at kommunikere på; ”Det du ser, er det, du får”. Det er min oplevelse, at åbenhed og den direkte dialog gør det hele lidt lettere. Man vil aldrig være i tvivl om, hvad jeg mener.

Jeg nærer dyb respekt for mine medmennesker. Jeg tror på, at alle mennesker har en særlig værdi og besidder forskellige ressourcer. Kort sagt; den enkelte borger har krav på at blive mødt dér, hvor han eller hun nu er. For mig betyder det bl.a. at vi i Ældre og Omsorg skal levere individuel støtte og hjælp til borgerne på Læsø under hensyntagen til, at den enkelte skal have maksimal indflydelse på sit eget liv – og det glæder jeg mig meget til at yde mit bidrag til det."