Region Nordjylland har udsendt vedlagte information til borgere tilknyttet Regionsklinik Læsø