Erhvervsstyrelsen inviterer alle interesserede til konference i Vingstedcenteret.

Erhvervsstyrelsen inviterer hermed til Landdistriktskonferencen 2019, der holdes mandag den 28. oktober på Vingsted Hotel og Konferencecenter i Bredsten nær Vejle. Erhvervsminister Simon Kollerup er vært for konferencen.

Landdistriktskonferencen 2019 samler en lang række fagfolk, forskere, politikere, og interessenter på området. Det er hensigten, at konferencen skal give mulighed for at udveksle erfaringer, viden og idéer til, hvordan vi sikrer udvikling og gode muligheder også uden for de større byer.

Det vil bl.a. være muligt at høre om regeringens politik og initiativer på landdistriktsområdet. Der vil også være oplæg om, hvordan lokalsamfund, borgere, kommuner og erhvervsliv kan hjælpe med at realisere regeringens ambitiøse klimamål, og hvilken rolle landdistrikterne kan spille i den grønne omstilling.

Der vil desuden være mulighed for at diskutere regeringens arbejde for de dan-ske landdistrikter og endelig vil der være faglige debatter og ekskursioner med fokus på gode eksempler i konferencecenterets nærområde. Sidst, men ikke mindst kan du få sparring og inspiration til dit eget projekt.

Igen i år vil det også være muligt at besøge en projektbørs med projekter støttet af Landdistriktspuljen, hvor projektholderne deler konkrete erfaringer og oplevelser med at skabe udvikling, aktiviteter og fællesskaber i landdistrikterne.

Som en del af programmet, vil erhvervsministeren desuden overrække årets landdistriktspris.

Programmet for dagen og tilmelding til konferencen kan ske på hjemmesiden livogland.dk

Det er gratis at deltage i Landdistriktskonferencen. Tilmeldingsfristen er mandag den 14. oktober 2019.