Vinduestårnet officielt åbnet på Østerby Havn.

Rigtigt mange mennesker havde lørdag den 19. oktober taget opstilling på Havnen i Østerby, da Kunsthallen officielt klippede båndet til Per Kirkebys skúlptur Vinduestårnet.

Skulptuten på Østerby Havn blev den sidste, som Per Kirkeby nåede at opføre. Per Kirkeby døde i starten af maj i år.

Efter præsentation afholdt Kunsthallen reception, hvor borgmester Kartsne Nielsen, Direktør Jakob Thage og forfatteren Erik Steffensen holdt de officielle taler.

Karsten Nielsen sagde i sin tale bl.a.: "

"I forhold til kunst af international klasse, har det nu vist sig, at Læsø også kan være med. For ca. 10 år siden var det Asger Jorns Hus, der blev reddet og restaureret, og siden har huset langt ude på landet været rammen om både arrangementer og ikke mindst om besøg og ophold af mange kunstnere, der har haft mulighed for at lade sig inspirere i Asger Jorns stuer, andre rum og atelier. Nu er det Per Kirkeby, vi byder velkommen til en fast plads på Læsø." og at "Vi ved, at Kunsthallen har arbejdet massivt på at opnå støtte fra en række større og mindre fonde, at der er givet sponsorater fra lokale erhvervsdrivende – et lille tilskud fra Læsø Kommune og at pladsen her på hjørnet er stillet gratis til rådighed, at en del materialer er sponserede. Så alt i alt kan vi vel tillade os at føle, at det er vores alle sammens skulptur – men det er og bliver jo Kunsthallens fortjeneste, at den blev realiseret. Tak for det."