Læsø Kommune har meddelt  tilladelse til udstykning af en del af ejendommen på matrikel 42c, Vesterø By, Vesterø – beliggende Søndre Kirkevej
8B.

Se tilladelsen her.

Der er fire ugers klagefrist fra 11. februar 2020