Indhold

Læsø Kommune udsender hermed forslag til affaldsplan for Østerby Havn i offentlig høring i perioden fra den 16. maj 2019 til den 6. juni 2019

Du kan se affaldsplanen og et oversigtskort over havnen i nedenstående orange boks

Bemærkninger til planen kan indsendes til Læsø Kommune på kommunen@laesoe.dk, skriv "havneaffaldsplan" i emnefeltet.

Forslag til affaldsplan for Vesterø Havn

Affaldsplan Vesterø Havn, oversigtskort