Læsø Kommune har meddelt tilladelse til lukning af fem grøfter i området omkring Foldgårdssøen og har i samme forbindelse vurderet, at projektet ikke medfører negativ påvirkning af miljøet, hvorfor projektet ikke medfører VVM pligt.

Se mere her.