Indhold

Landzonetilladelse til ændret anvendelse.

Tilladelse til ændret anvendelse i henhold til Planlovens § 35, vedr. del af ejendommen matrikel 2a Vesterø By, Vesterø – beliggende Starbækvej 10. 
 
Der er ansøgt at ændre anvendelsen på 100 m2, således anvendeslsen ændres fra gammel lade til beboelse, hvor der indrettes tre ferielejligheder med et fællesareal udlejning.

Læsø Kommune giver sin tilladelse til det ansøgte, idet tilladelsen kan påklages efter reglerne i planlovens §§§ 58, 59 og 60 af enhver, der må formodes at have en væsentlig interesse i den konkrete sag. Klagefristen er 4 uger fra offentlig bekendtgørelse af tilladelsen den 12. april 2017, og klagefristen er således den 10.maj 2017.

Eventuel klage indgives til Læsø Kommune, som sender klagen videre til Planklagenævnet. 

Du kan læse læsø Kommunes betingede tilladelse ved at trykke på nedenstående link:

Landzonetilladelse vedrørende Starbækvej 10, ændret anvendelse