Dispensation i tre år for overskridelse af vandkvalitetskrav ved Læsø Vandværk

Frederikshavn Kommune har på vegne af Læsø Kommune givet Læsø Vandværk,  Linievejen 3, 9940 Læsø tilladelse til at overskride vandkvalitetskravene ved Læsø Vandværk i en tre-årig periode.

Hele annonceteksten kan ses på www.frederikshavn.dk