Læsø Vandværk har fået fornyet indvindingstilladelsen. Det er samtidig afgjort, at der ikke er VVM-pligt

Frederikshavn Kommune har på vegne af Læsø Kommune fornyet tilladelsen til vandindvinding ved Læsø Vandværk, Linievejen 3, 9940 Læsø.

Der er samtidig truffet afgørelse om at tilladelsen ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Hele annonceteksten kan ses på www.frederikshavn.dk.