Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper un-der hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet.

Erhvervsstyrelsen sender hermed vedhæftede udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper un-der hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 i høring. 

Læs høringsbrev og ændringsbekendtgørelse ved at følge linkene i de orangen bokse.

Høringsfristen udløber den 16. november 2018