Indhold

Projekt Tængede huse på Læsø er et samarbejdsprojekt mellem A. P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Slots- og Kulturstyrelse, Augustinusfonden, Ejerforeningen og Læsø Kommune.

Projektets formål er at sikre det unikke kulturmiljø, som tanghusene på Læsø udgør. Såvel på lokalt, nationalt som internationalt plan er tanghusene på Læsø en helt enestående bygningsarv. 

De første tre tanghuse renoveres i løbet af foråret og sommeren 2016.

Læsø er det eneste sted i verden, hvor man finder den helt særlige tængetradition med de karakteristiske meter tykke tangtage, som i århundreder har været enerådende på øen. Ålegræsset var tidligere til rådighed i store mængder, men i løbet af 1900-årene blev det umuligt at skaffe tilstrækkeligt brugbart tang til vedligeholdelse og nytængning.  Indtil for nylig har der således hverken været ålegræs, viden om tængning eller håndværkere til stede, som har kunnet holde tængetraditionen i live.
Tangtagene er derfor i truende forfald og forsvinder hurtigere og hurtigere.

Forudsætningen for at et hus kan indgå i projektet er at der godkendes en bevarende lokalplan for huset.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. februar 2016 at udsende to sådanne bevarende lokalplaner i otte ugers høring i perioden fra den 7. marts til den 2. maj 2016.

De to lokalplanforslag kan læses her.

Lokalplan nr. 5.01: Lokalplan for matrikel 66a Østerby by, Hals (Gammel Havnevej 1)

Lokalplan nr. 5.02: Lokalplan for matriklerne 93a og 13a Østerby by, Hals (Danzigmannsvej 6)

Bemærkninger til lokalplanerne kan fremsendes til Læsø Kommune på kommunens e-mailadresse: kommunen@laesoe.dk