Kommunalbestyrelsen ved Læsø Kommune vedtog på deres møde den 25. juni 2018 forslag til kommuneplantillæg nr. 2 samt forslag til Lokalplan 2.14 for Ærøvej 9.

 

Planforslagene er nu sendt i fire ugers offentlig høring. Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 kan ses her, og forslag til Lokalplan 2.14 kan ses her.

Læsø Kommune har samtidig afgjort, at planerne ikke udløser VVM-pligt, idet det vurderes, at miljøpåvirkningen er minimal.

 

Såfremt Du har kommentarer eller indsigelser til planforslagene, skal disse være modtaget på Læsø Kommune senest den 1. august 2018. Du er meget velkommen til at kontakte undertegnede, hvis der er spørgsmål til sagen.

 

Kommentarer eller indsigelser sendes til:

 

Læsø Kommune, Doktorvejen 2, 9940 Læsø, Att.: Teknisk Forvaltning – Ærøvej 9

 

Eller via e-mail teknik@laesoe.dk