Kommunalbestyrelsen ved Læsø Kommune vedtog på deres møde den 26. februar 2018 forslag til ny lokalplan 0.3 – Sommerhusområder på Læsø.

 

Planforslagene er nu sendt i otte ugers offentlig høring og forslag til lokalplan 0.3 for Læsøs sommerhusområder kan ses her.

 

Såfremt Du har kommentarer eller indsigelser til planforslagene, skal disse være modtaget på Læsø Kommune senest den 13. juni 2018. Du er meget velkommen til at kontakte undertegnede, hvis der er spørgsmål til sagen.

 

Kommentarer eller indsigelser sendes til:

 

Læsø Kommune, Doktorvejen 2, 9940 Læsø, Att.: Teknisk Forvaltning – lokalplan 0.3

 

Eller via e-mail teknik@laesoe.dk