Læsø Kommune udsender hermed i høring en ansøgning om nedlæggelse af dele af den private fællesvej Pentstrømvej, som forløber over ejendommen Pentstrømsvej 1 A, 9940 Læsø.

Se høringsbrevet her: Høringsbrev

Høringssvar skal være modtaget af Læsø Kommune senest den 10. juni 2019