Læsø Kommunes beredskabsplan - Plan for fortsat drift

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. juni 2017 at udsende planen for fortsat drift af Læsø Kommunes beredskab i høring.

Fristen for indsendelse af høringssvar er fastsat til den 14. august 2017

Læs planen for fortsat drift her