Læsø Kommune har meddelt  tilladelse til ændret anvendelse af en del af ejendommen matrikel 2a, Vesterø By, Vesterø – beliggende Starbækvej 10

Se tilladelsen her: Landzonetilladelse