Læsø Kommune giver hermed tilladelse efter Planlovens § 35 til at opføre erstatningsstuehus på ejendommen beliggende Østerbyvejen 59A, matrikel 59a, Østerby By, Hals.

Tilladelsen kan påklages efter reglerne i planlovens §§§ 58, 59 og 60 af enhver, der må formodes at have en væsentlig interesse i den konkrete sag.
Klagefristen er 4 uger fra offentlig bekendtgørelse af tilladelsen og udløber således den 20. oktober 2019
 

Læs tilladelsen her: Landzonetilladelse, Østerbyvejen 59A