Læsø Kommune har meddelt tillladelse jf.Planlovens § 35, til ændret anvendelse af overflødiggjorte driftsbygninger til yogacenter.

Tilladelsen offentliggøres i Læsø Posten d. 29. november 2017.

Se tilladelsen her.

Der er fire ugers klagefrist fra 5. december 2017.