Læsø Kommune har meddelt tillladelse jf.Planlovens § 35, til ændret anvendelse 220 m2 tiloversblivende ladebygning til feriebolig.

Tilladelsen offentliggøres i Læsø Posten d. 5. juli 2017.

Se tilladelsen her.

Der er fire ugers klagefrist fra 5. juli 2017.