Læsø Kommune har meddelt tilladelse til etablering af sø på matrikel 29a Byrum By, Byrum beliggende Byrum Hovedgade 2, Læsø.

 

Tilladelsen offentliggøres i Læsø Posten d. 7/6 2017.

Se tilladelsen her.

 

Der er fire ugers klagefrist fra 7/6 2017.