Læsø Kommune har meddelt tilladelse til etablering af sø på matrikel 53a Byrum By, Byrum beliggende Stoklundvejen 14, Læsø.

Tilladelsen offentliggøres i Læsø Posten d. 7/6 2017.

Se tilladelsen her.

Der er fire ugers klagefrist fra 7/6 2017.