Læsø Kommune har meddelt tilladelse jf. Planlovens § 35 til genopførelse af erstatningsejendom Otto Nielsensvej 5.

Tilladelsen offentliggøres i Læsø Posten d. 6. juni 2018.

Se tilladelsen her.

Der er fire ugers klagefrist fra 6. juni 2018.