Læsø Kommune har meddelt tillladelse jf.Planlovens § 35, til ændret anvendelse - genopførelse af huslænge.

Tilladelsen offentliggøres i Læsø Posten d. 6. december 2017.

Se tilladelsen her.

Der er fire ugers klagefrist fra 6. december 2017.