Læsø Kommune har meddelt tilladelse til etablering af etablering af af 250 m2 60 / 20 kV transformatorstation på ejendommen 1387 matrikel 42 c, Vesterø By, Vesterø, beliggende Søndre kirkevej 8B, Læsø.

Se tilladelsen her.

Der er fire ugers klagefrist fra 9. april 2019