Offentliggørelse af landzonetilladelse 

Læsø Kommune har d. 1. oktober meddelt landzonetilladelse til udstykning af areal til teknikhus fra adressen Vesterø Havnegade 65.

Tilladelsen kan påklages via til Planklagenævnet i henhold til klagevejledningen i tilladelsen inden d. 17. oktober 2018.

Landzonetilladelsen kan ses her.