Nord Energi Fiber og Læsø Kommune enige om at søge fiberaftale ophævet.

Nord Energi Fiber ønsker på grund af ændrede forudsætninger at bringe aftalen til ophør, idet selskabet har tilkendegivet, at det i tilfælde af aftalens ophør er vurderingen, at der kan udrulles bredbånd på hele Læsø på rent kommercielt grundlag og uden offentlig støtte.

Der vil  frem til den 8. maj 2017 være mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger til det påtænkte ophør af aftalen. Bemærkningerne skal fremsendes til Læsø Kommune på mailadresse kommunen@laesoe.dk.

Der afholdes Borgermøde om det påtænkte aftaleophør den 3. maj 2017 kl. 19.30.