Sundhedsberedskabsplan

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. juni 2017 at udsende forslag til Sundhedsberedskabsplan for Læsø Kommune i høring.

Fristen for indsendelse af høringssvar er fastsat til den 14. august 2017

Læs forslaget til sundhedsberedskabsplan her