Læsø Kommune har meddelt tilladelse jf. Vandløbslovens § 35 til etablering af grøfter på ejendommen Museumsvej 6.

Tilladelsen offentliggøres i Læsø Posten d. 6. juni 2018.

Se tilladelsen her.

Der er fire ugers klagefrist fra 6. juni 2018.