Indhold

Der afholdes ældrerådsvalg sammen med kommunal- og regionrådsvalg.

Ældrerådsvalget i Læsø Kommune gennemføres som såkaldt fremmødevalg.

Til Ældrerådet på Læsø skal der vælges 5 medlemmer. Du er opstillingsberettiget hvis du har fast bopæl i Læsø kommune og er fyldt 60 år på valgdagen, tirsdag den 21. november 2017.

Har du lyst til at opstille til Ældrerådet, bedes du henvende dig til Læsø Kommune, Doktorvejen 2, Byrum, 9940 Læsø. Her får du udleveret en kandidatliste, som skal underskrives af mindst 5 stillere.

Sidste frist for indlevering af kandidatliste er tirsdag, den 24. oktober 2017 kl. 12:00.

Borgermøde

Forud for opstillingen inviterer nuværende Ældreråd til borgermøde, 

Mandag, den 9. oktober 2017, kl. 19:00 i mødesalen på Læsø Kommunekontor

På mødet gives en orientering om ældrerådets arbejdsopgaver, samt regler for valg og opstilling til Ældrerådet.